foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Dzień 23, 27, 30, 31 grudnia 2019r. oraz 2, 3 stycznia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  Rodziców, którzy chcieliby, aby Ich dziecko objąć w tych dniach opieką świetlicową prosimy o zgłoszenie tego faktu do 18.12.2019r. do wychowawcy świetlicy.

Dyrektor szkoły
mgr Lucyna Jamka

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wsparli tę akcję i złożyli pieniążki bądź zakupili żywność! Nasi rodacy za wschodnią granicą na Ukrainie i Białorusi mają bardzo ciężkie życie w biedzie i ubóstwie dlatego cieszy to, że możemy im pomóc!

Czytaj więcej...

21 listopada 2019r. uczniowie wszystkich klas  naszej Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach otrzymali dla klasy po 1 egzemplarzu książki ,,Stefek” Piotra Kordysza . Są to opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski.

Darczyńcą była emerytowana nauczycielka naszej szkoły Pani Władysława Nowak Gacek.

Czytaj więcej...

Tradycyjnie już nasza szkoła bierze udział w wielu akcjach charytatywnych, w których cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły, bezinteresownie pomagają potrzebującym. Wiele uśmiechów na wielu twarzach wywołuje fakt, że potrafimy pomóc.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

 

W dniach 17-20 listopada odbyły się rekolekcje szkolne, które przygotowywały nas do uroczystości odpustu parafialnego ku czci Chrystusa Króla w Siedliskach. Nauki rekolekcyjne dla uczniów naszej szkoły wygłosił proboszcz parafii Jurków koło Tymbarku – ks. prałat dr Tadeusz Piwowarski. Dzięki jego słowom zrozumieliśmy, jak ważne jest żyć w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem.

Czytaj więcej...