foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1918223,bilans-2020-szkola-podstawowa-im-kardynala-stefana-wyszynskiego-w-siedliskach.html

2 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty pszczelarskie. Pszczelarz, p. Iwona Wantuch wraz z pszczółką Majką  z ,,Pszczelej Kuźni’’ bardzo ciekawie opowiadała o życiu tych niezwykle dla nas ważnych owadów. Dzieci dowiedziały się  jak zbudowana jest pszczoła, jakie ma zwyczaje, kiedy może użądlić.      Mogli także zobaczyć podstawowy strój i sprzęt potrzebny pszczelarzowi, spróbować wspaniałego miodu a nawet zobaczyć szklany ul z prawdziwymi pszczołami. Uczestnicy warsztatów mogli dokładnie obejrzeć i dotknąć omawiamy sprzęt, przymierzyć kombinezon pszczelarski.

Czytaj więcej...

Gabrysia Niemiec zdobyła I miejsce w XXI Konkursie Fotograficzno-Krajoznawczym PTTK "Parki Ziemi Tarnowskiej.” Gabrysia przesłała zdjęcia Skamieniałego Miasteczka w Ciężkowicach i zwyciężyła w kategorii szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy!