foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Najważniejsze zasady.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego oraz zakrywania maseczką ust i nosa.
Wyłącznie dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom z klasy I może 1 września w szkole towarzyszyć jeden rodzic.
Uruchamiamy cztery wejścia do szkoły:
1) wejście od dziedzińca do oddziału przedszkolnego – dla dzieci przedszkolnych,
2) wejście od dziedzińca do szkoły – dla uczniów klasy I,
3) wejście główne – dla uczniów klas II – IV,
4) wejście obok sali gimnastycznej – dla uczniów klas V – VIII.
W celu unikania kontaktów uczniów z różnych klas nauczyciele klas 0 – III będą organizowali przerwy swoim uczniom poza planem przerw ustalonym dla uczniów klas IV – VIII.
Każda klasa posiada oddzielny boks w szatni. Klasy I – IV w starej części budynku, a klasy V –VIII w nowej części.
Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 minut przed lekcjami.