foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Nasz patron został przedstawiony jako mąż stanu, patriota i człowiek niezłomnej wiary i odwagi. Postać kard. Stefana Wyszyńskiego dodaje otuchy i nadziei, która w dzisiejszych czasach pozwala całej społeczności szkolnej zachować wewnętrzny spokój i wierność wartościom.  Prymas Wyszyński to Wielki Nauczyciel Narodu, z którego powinniśmy brać przykład w swoim życiu.

 

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i rodzicom za wkład wniesiony w przygotowanie akademii.

                                                                                                Anna Ogiela, Małgorzata Kwiek

 

Zarządzenie Dyrektora szkoły oraz procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Zarządzenie zobacz

Procedury bezpieczeństwa zobacz

Załącznik nr 1 do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach pobierz

Załącznik nr 2 do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach pobierz

 

W tym roku po raz drugi odbył się Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Everybody can sing”. Tym razem w formie zdalnej, polegającej na wysłaniu pliku video z dowolną piosenką anglojęzyczną. Bardzo się cieszymy, ponieważ nasza szkoła znalazła się na podium i mamy wyróżnienia, dzięki naszym utalentowanym uczestniczkom!
Gratulujemy Magdalenie Kaczce z kl. 4a za zajęcie II miejsca w kategorii klas 1-4 SP. W kategorii klas 5-8 SP mamy dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Emilia Wajda z kl. 6a oraz Elwira Koszyk z kl. 8.

 Gratulujemy!

Hymn obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II ...

W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II uczniowie naszej Szkoły wzięli udział Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II, której celem było pogłębianie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej naszego wielkiego Rodaka wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  Do Olimpiady przystąpiło 2582 uczniów z całej Polski. Naszą  Szkołę reprezentowało 25 uczniów w dwóch kategoriach: klasy IV – VI – 12 uczniów i klasy VII – VIII – 13. 

Najlepsi z naszej Szkoły: 

Kategoria: klasy IV – VI 

  1. Marcin Augustyn kl. 6a – 13 miejsce w Polsce i I miejsce w Szkole – LAUREAT (216 pkt. na 240)  

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu: https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1759510,bilans-2019-szkola-podstawowa-im-kardynala-stefana-wyszynskiego-w-siedliskach.html

I. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach w związku z wystąpieniem COVID-19, opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. zobacz

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zobacz

III. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub zachorowania na COVID-19 zobacz