foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” Ks. Mieczysław Maliński.
Podziękowanie za zbiórkę odzieży dla osób bezdomnych.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1918223,bilans-2020-szkola-podstawowa-im-kardynala-stefana-wyszynskiego-w-siedliskach.html

30 kwietnia 2021 r. odbyło się w naszej szkole wręczenie nagród za konkursy w okazji Dnia Ziemi zorganizowane przez p. Halinę Piotrowską i Elżbietę Wronę. Nagrodami były krzewy ozdobne do przydomowego ogrodu zakupione w Gospodarstwie Ogrodniczo-Szkółkarskim Przęczek.

Czytaj więcej...

Święta to czas radości, czas spędzony w gronie rodzinnym, czas suto zastawionego stołu. Niestety nie wszyscy mogą się cieszyć tym okresem ze względu na różne problemy. A zwłaszcza nie mogą się cieszyć świątecznymi smakołykami i tradycyjnymi daniami świątecznymi. W naszej gminie mieszka ok 18000 osób i proszę uwierzyć nie wszystkim wiedzie się dobrze.

Czytaj więcej...

22 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Ziemi. Na rozgrzewkę odbył się szybki quiz o zwierzętach naszej planety, potem klasy 7a, 7 b i 8 uczestniczyły od godz. 12.00 do 13.40 w Lekcji z klimatem przygotowanej przez Młodzieżową Radę Klimatyczną przy Ministerstwie Klimatu.

Czytaj więcej...