foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom w sekretariacie szkoły w piątek 8 lipca 2022 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00.

Zaświadczenia absolwenci odbierają osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Jeśli odbiór zaświadczenia nie będzie możliwy w wyżej wymienionym terminie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 roku.

Harmonogram:

9.00 – Msza święta w kościele parafialnym w Siedliskach.

10.00 - Uroczysta akademia – pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw, nagród, dyplomów.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA TUCHOWA pobierz

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie  ul. Jana Pawła II  4,  pokój 211.

Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Czytaj więcej...

Nadszedł dzień, w którym ostatni raz w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek, sygnalizując czas wakacji. Z tej okazji wszystkim Uczniom naszej szkoły życzymy dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu. Wszystkim Absolwentom zaś życzymy wspaniałych sukcesów w wymarzonych szkołach.


Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach