foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

24 kwietnia grupa 48 uczniów naszej szkoły wraz z 4 opiekunami wyjechała na Dolny Śląsk na trzydniową wycieczkę by poznać „Tajemnice drugiej wojny światowej”. Była to wycieczka tematyczna realizowana w ramach projektu „Poznaj polskie drogi do niepodległości”.

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

Czytaj więcej...

6 kwietnia 2019r. uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunami mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny „Hamlet” w Teatrze STU w Krakowie. Spodziewaliśmy się niezwykłego widowiska i oczywiście nie zawiedliśmy się.

Podobny obraz

Czytaj więcej...

W czwartek 25 kwietnia 2019r. w Domu Kultury w Tuchowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą”.
Udział w nich wzięli uczniowie w trzech grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III oraz IV-VI. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów.
Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem przygotowali swoje umiejętności recytatorskie, wszyscy nagradzani byli brawami publiczności, wśród której byli również rodzice występujących dzieci.

Czytaj więcej...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w szkole rozpoczyna się strajk nauczycieli.

Czytaj więcej...

Pragnę Państwa poinformować, że egzaminy gimnazjalne w naszej szkole odbyły się bez zakłóceń przy pełnych składach Zespołów Nadzorujących. Obecnie, również bez zakłóceń, odbywa egzamin ósmoklasisty. Dla pozostałych uczniów naszej szkoły lekcje odbywają się zgodnie z planem, z małymi zmianami wynikającymi z pracy nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.

Czytaj więcej...