foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

W dniach 17-20 listopada odbyły się rekolekcje szkolne, które przygotowywały nas do uroczystości odpustu parafialnego ku czci Chrystusa Króla w Siedliskach. Nauki rekolekcyjne dla uczniów naszej szkoły wygłosił proboszcz parafii Jurków koło Tymbarku – ks. prałat dr Tadeusz Piwowarski. Dzięki jego słowom zrozumieliśmy, jak ważne jest żyć w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem.

Czytaj więcej...

21 listopada 2019r. uczniowie wszystkich klas  naszej Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach otrzymali dla klasy po 1 egzemplarzu książki ,,Stefek” Piotra Kordysza . Są to opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski.

Darczyńcą była emerytowana nauczycielka naszej szkoły Pani Władysława Nowak Gacek.

Czytaj więcej...

11 listopada delegacja naszej szkoły w składzie: Jakub Hołda, Mateusz Majchrowicz, Iza Gac, Alicja Sajdak i Oliwia Bieleńska wraz z opiekunami p. Haliną Piotrowską i Waldemarem Siwkiem uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Tuchowie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

 

10 listopada 12 –osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w XXI Zlocie Niepodległościowym „ ŁOWCZÓWEK 2019.” Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w kaplicy polowej na Cmentarzu Legionistów pod przewodnictwem ks. bpa dr Andrzeja Jeża.

Czytaj więcej...

W piątek 15 listopada 2019r. w sali gimnastycznej naszej szkoły nastąpiło zakończenie projektu „Poznaj polskie drogi do niepodległości.” Spektakl ,,Wesele” był ostatnim zadaniem  w ramach tego projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Siedliskim Forum Rozwoju, Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedliskach oraz Domem Kultury w Tuchowie.

Czytaj więcej...