foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

To ostatnie, zarazem podsumowujące nasze kilkumiesięczne prace, przedsięwzięcie w ramach realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Siedliskie  Forum Rozwoju i Kołem Gospodyń Wiejskich  w Siedliskach projekcie „Poznaj polskie drogi do niepodległości.” Uczestnicy warsztatów poznali język poetycki, środki artystycznego wyrazu na  przykładzie dzieł wybitnych polskich poetów, takich jak: Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert. Rozwijali  umiejętności interpretacji dzieł poetyckich oraz odczytywania licznych kontekstów, w tym także biograficznych. W sposób szczególny zapoznali się z twórczością Stanisława Wyspiańskiego, poznali jego wszechstronność artystyczną przejawiającą się w wielu dziedzinach sztuki: malarstwie, architekturze i poezji. Uczyli się odnajdywać złożoność problemów Polski i Polaków, ich narodowych pragnień, konfliktów i porażek, których ślad pozostaje w twórczości literackiej.

Podczas warsztatów tworzyliśmy prezentacje multimedialne, bawiliśmy się w POETYCKIE MEMORY, podjęliśmy pierwsze próby interpretacji głosowej tekstu „WESELA”! Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach; pani Małgorzacie Wojtanowskiej i p. Annie Mikucie za wsparcie w organizacji tych warsztatów.

Przed nami warsztaty październikowe: teatralne, choreograficzne i dekoratorskie! Trzymajcie za nas kciuki.

Prowadzące zajęcia warsztatowe: Lucyna Jamka i Ewa Ustjanowska