foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

Był to program przygotowany przez  Wojciecha Hablera  i Jacka Lecznara – aktorów krakowskiej Agencji Artystycznej  PRO – ART – KRAK i Agencji Artystycznej INWEST – ART na temat obecności w naszym języku związków frazeologicznych. Podczas przedstawienia uczniowie mieli możliwość przypomnienia informacji na temat źródeł  związków: począwszy od Biblii, mitologii, literatury, na życiu codziennym skończywszy. W ciekawy sposób nawiązano także do podstawowego podziału związków na wyrażenia, zwroty i frazy. Dzięki tej lekcji zauważyliśmy jak często używamy typowych związków frazeologicznych w naszym języku i jak mocno są one zakorzenione w naszej świadomości językowej.